Agent Details

S.N Branch Address City Currency Payment Option
1 AASHIS MONEY TRANSFER JAGATRA DEVI 8,SYANGJA SYANGJA NPR Cash
2 ARMADI SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD WALLING(NEAR BASPANI LOWER SEC SCHOOL), SYANGJA SYANGJA NPR Cash
3 ARUCHOUR SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD ARUCHOUR-4, SYANGJA ARUCHOUR-4, SYANGJA NPR Cash
4 CHAPAKOT SAVING AND CREDIT CO-OPRATIVE LTD CHAPAKOT(NEAR AREA POST OFFICE), SYANGJA SYANGJA NPR Cash
5 DEEP MONEY TRANSFER PANCHAMUL, SYANGJA PANCHAMUL, SYANGJA NPR Cash
6 GAUBESHI SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD. BHUMRE, WALING-1, SYANGJA SYANGJA NPR Cash
7 GAUBESHI SAVING AND CREDIT CO-OPREATIVE LTD. WALLING, SYANGJA WALLING, SYANGJA NPR Cash
8 HAMRO SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD JAGATRADEVI-8, GALYANG BAZAR, SYANGJA SYANGJA NPR Cash
9 HIMAL SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD THUMPOKHARA, JHALUNGE, SYANGJA SYANGJA NPR Cash
10 ICFC FINANCE LIMITED GALYANG-03, SYANGJA GALYANG-03, SYANGJA NPR Cash
11 JANABISWAS SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD PHEDIKHOLA-2, SYANGJA SYANGJA NPR Cash
12 KALI GANDAKI SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD JAGATRADEVI-8, SYANGJA SYANGJA NPR Cash
13 KALIGANDAKI MONEY TRANSFER KRISHNA GANDAKI VDC, MIRMI, SYANGJA SYANGJA NPR Cash
14 MACHHAPUCHHRE MONEY TRANSFER WALLING-3, SYANGJA WALLING-3, SYANGJA NPR Cash
15 MITERI SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD WALING(NEAR POLICE OFFICE), BHAKUNDE, SYANGJA SYANGJA NPR Cash
16 NABAYUG SAVING AND CREDIT CO.LTD JAGATRADEVI-8, SYANGJA SYANGJA NPR Cash
17 PANCHASE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD WANGSING, RIMALSHAWARA, SYANGJA SYANGJA NPR Cash
18 POKHARA FINANCE LTD RAMBACHCHHA,WALING-8, SYANGJA SYANGJA NPR Cash
19 RADHA KRISHNA MONEY TRANSFER BIRGHA-6, SYANGJA BIRGHA-6, SYANGJA NPR Cash
20 RAMCHE DEVI MONEY TRANSFER HULAK MARG(NEAR KRISHI BIKAS BANK OFFICE), SYANGJA SYANGJA NPR Cash
21 RAMJALI MONEY TRANSFER CHAPAKOT-7, SYANGJA CHAPAKOT-7, SYANGJA NPR Cash
22 RIDHI SIDDHI BACHAT TATHA RIN SAHAKARI SASTHA LTD MIRDI, WALLLING, SYANGJA SYANGJA NPR Cash
23 ROYAL CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED PUTALIBAZAR-01, SYANGJA SYANGJA NPR Cash
24 SAJILO MONEY TRANSFER SAHIDCHOWK-1, PUTALIBAZAR, SYANGJA SYANGJA NPR Cash
25 SAMUDAYIK SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD KICHNAS, BIRUWA KICHNAS, BIRUWA NPR Cash
26 SANJIWANI MULTIPURPOSE COPERATIVE LTD SETEDOVAN-3, SYANGJA SETEDOVAN-3, SYANGJA NPR Cash
27 SHREE GATISHIL MAHILA BAHUDESIYA SAHAKARI SANSTHA LTD WALLING-3, SYANGJA WALLING-3, SYANGJA NPR Cash
28 SHREE GRAMIN SWAWALAMBAN SANA KISAN KRISI SAHAKARI SASTHA ARJUNCHAUPARI-5, SYANGJA SYANGJA NPR Cash
29 SHREE KALIKA SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD NAYABAZAR, HELU, SYANGJA SYANGJA NPR Cash
30 SHREE KANCHAN SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD. KRISHNAGANDAGI-7, SYANGJA SYANGJA NPR Cash
31 SHREE KYAKMI SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD KYAKMI, SYANGJA KYAKMI, SYANGJA NPR Cash
32 SHREE MILAN SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD JHUMPOKHARA(NEAR JHOLUNGE BRIDGE), SYANGJA SYANGJA NPR Cash
33 SHREE NAMASTE SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD WALLING-3, SYANGJA WALLING-3, SYANGJA NPR Cash
34 SHREE NIBRITTA RASTRASEBAK SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD PUTALIBAZAR-1, SYANGJA SYANGJA NPR Cash
35 SHREE RAMBACHCHHA SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD WALING(NEAR RAMBACHCHHA BUS STOP), SYANGJA SYANGJA NPR Cash
36 SHREE SUVALAXMI SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD DAHATHUM-3, BAYARGHARI(NEAR PRASANNA MEDICAL), SYANGJA DAHATHUM-3, BAYARGHARI(NEAR PRASANNA MEDICAL), SYA NPR Cash
37 SURYODAYA SAVING AND CREDIT CO OPERATIVE LTD PUTALI BAZAR-4, SYANGJA SYANGJA NPR Cash
38 SYANGJA SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD PUTALIBAZAR-1, SYANGJA SYANGJA NPR Cash
39 UPAKAR SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD. WALING-3, SYANGJA WALING-3, SYANGJA NPR Cash