Agent Details

S.N Branch Address City Currency Payment Option
1 ASHOK GENERAL STORES LEKHANI-2, GHURMI, TINKUNE CHOWK, UDAYAPUR UDAYAPUR NPR Cash
2 ASMITA MONEY TRANSFER KATARI-4, GURANSE, UDAYAPUR UDAYAPUR NPR Cash
3 BHATTARAI SUPPLIERS AND TRADERS GAIGHAT-2, UDAYAPUR GAIGHAT-2, UDAYAPUR NPR Cash
4 DIKSHANT ENTERPRISES GAIGHAT-2, UDAYAPUR GAIGHAT-2, UDAYAPUR NPR Cash
5 GHURMI MONEY TRANSFER GHURMI-14, UDAYAPUR GHURMI-14, UDAYAPUR NPR Cash
6 KALIKA SUPPLIERS AND TRADERS GAIGHAT(NEAR TRAFFIC CHOWK), UDAYAPUR UDAYAPUR NPR Cash
7 KATWAL TRADERS HADIYA(NEAR TRIYUGA RIVER), UDAYAPUR UDAYAPUR NPR Cash
8 NAWA UDAY SAVING AND COOPERATIVE LTD BELTAR BAZAR, BASAHA SUNDARPUR VDC, UDAYAPUR UDAYAPUR NPR Cash
9 NEW R K TRADERS KATARI, UDAYAPUR KATARI, UDAYAPUR NPR Cash
10 NISHAN SUPPLIERS AND TRADERS BARKHE DANDA, BELTAR-11, UDAYAPUR UDAYAPUR NPR Cash
11 NISHAN SUPPLIERS AND TRADERS MADAN CHOWK, BELTAR-1, UDAYAPUR UDAYAPUR NPR Cash
12 OM PANCHABUDDHA ENTERPRISES TRIYUGA-7, MOTIGADA, UDAYAPUR UDAYAPUR NPR Cash
13 PAUWA LAGHU UDHMI SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD NEPALTAR, PANCHABATI-4, UDAYaPUR UDAYAPUR NPR Cash
14 RANI SUPPLIERS BELTAR-8, UDAYAPUR BELTAR-8, UDAYAPUR NPR Cash
15 RAUNIYAR ELECTRONICS UDAYAPUR-9, MURKUCHI, UDAYAPUR UDAYAPUR NPR Cash
16 RAUTA STATIONARY AND GENERAL STORE CHUHADE NEAR TRIYUGA ENGLISH SECONDARY HIGH BORDING SCHOOL TRIYUGA-7, CHUHADE ,UDAYAPUR NPR Cash
17 SUDIP SHRESTHA SAROJ SHRESTHA TRADERS KATARI-04, MAIN BAZAR, BHAGWATI TOLE, UDAYAPUR UDAYAPUR NPR Cash
18 SUMA MONEY TRANSFER TOKSHILA-6, LAL BAZZAR, UDAYAPUR UDAYAPUR NPR Cash
19 SUMA MONEY TRANSFER TAPESHOWRI-1, UDAYAPUR UDAYAPUR NPR Cash
20 SUMA MONEY TRANSFER TOKSHILA, BASAHA, RAMPUR, UDAYAPUR UDAYAPUR NPR Cash
21 TAPESWARI SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD TAPESWARI-4, PURANDAHA, UDAYAPUR UDAYAPUR NPR Cash