Agent Directory - BHAKTAPUR

Agent Address Contact
ACE DEVELOPMENT BANK KAUSHALTAR DISTRICT 6639265/ 6639268
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD BODE
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD DHUDPATI 01-6613565
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD GATTHAGHAR 01-6634439
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD MADHYAPUR THIMI 01-6633502
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD SALLAGHARI 01-6610052
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD TINPAINE 021-524260
ANSU TRADERS DURGA SHOPPING MALL, BALKOT 01-6631585
APPS SUB REMIT PVT.LTD NEW THIMI-11, SHANKADHAR CHOWK 01-6201198,9841668198
AVYUDAYA SAVING AND CREDIT CO-OPREATIVE LTD. ANANTALINGESWOR-03 015639516 / 9841595574
BATUK BHAIRAV SAVING AND CREDIT CO-OPREATIVE LTD KAMALBINAYAK-4 01-6611688 / 9849424342
BHAKTAPUR REMIT PVT DURBARSQUARE, KHUMA 01-6619152/9841430466
BHAKTAPUR TOURISM DEVELOPMENT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD TOURISM MARKET, RAM MANDIR-14 01-6614506 / 9841791024
CENTRAL FINANCE LIMITED BHAKTAPUR CHYAMASINGH 6619672 / 6618472
CENTURY COMMERCIAL BANK LTD KATUNJE-7, SURYABINAYAK 01-5092488 / 87 / 84
CHAMERO SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD. BALKOT-5 01-6637939,9841496510
CITIZEN BANK INTERNATIONAL THIMI 06-636534/ 535
CITIZEN BANK INTERNATIONAL LTD DURBAR SQUARE AREA, KHAUMA 01-6612061
CIVIL BANK LTD SURYABINAYAK 01-6619544 / 01-6619545
DEVA BIKASH BANK LTD DUDHPATI-17, NAPUKHU 01-6620045
DEVA BIKASH BANK LTD KANDAGHARI GHOTHAR 01-4990274
EASY GROUP PVT LTD GATTHAGHAR CHOWK 01-6639155,9851051952
FAST MONEY SUB REMIT PVT LTD SURYABINAYAK 01-6610604/9851100390/9851070136
GOODWILL FINANCE LIMITED TAUMADI 01-6620067 / 9851130556
GREAT SAVING AND CREDIT CO OPERATIVE LTD SALLAGHARI 6611508, 6614681, 9803614580
GURKHAS FINANCE LIMITED SURYABINAYAK CHOWK 01-6619268 / 9841374982
HAMRO REMIT SHANKHADHAR CHOWK, THIMI 01-5639605 / 9813005947
JANATA BANK NEPAL LTD SIPADOL-1 01-6613245
JANATA SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD. ANANTALINGESHWOR, CHITRAPUR 01-6633895 / 9849669217
JYOTI BIKASH BANK LTD CHYAMASINGH 016619910/6619920
KAILASH BIKAS BANK LIMITED CHYAMASHING:BHAKTAPUR 01-6620060/01-6620061
KAILASH BIKAS BANK LIMITED THIMIBHAKTAPUR 01-6639178/01-6639179
LAXMI BANK LTD SALLAGHARI 16618302
LAXMI BANK LTD MADHYAPUR-15, KAUSHALTAR 01-6639690 / 01-6639691
LOHAKILTHALI CO-OPERATIVE LTD MADHYAPUR THIMI-1, LOHAKILTHALI 01-6639360 / 9841621058
MACHHAPUCHCHHRE BANK LTD KAMALBINAYAK 01-6620120 / 6620220
MACHHAPUCHCHHRE BANK LTD SANOTHIMI 01-5639612 / 5639639
MEGA BANK NEPAL LTD THIMI 01-6639354 / 9849095067
MONY ENTERPRISES SIPADOL-2, BHAKTPUR 9843237465
NAGARIK MUTLIPURPOSE CREDIT AND CO-OPERATIVE LTD SURYABINAYAK 01-6617350
NATIONAL MICROFINANCE BITTIYA SANSTHA LTD SIPADOLE 016-619165
NCC BANK LTD LOKANTHALI 016636527 / 01-6635604
NCC BANK LTD THIMI 01-6636845 / 01-6636846 / 9851220407
NEPAL BANGLADESH BANK LTD SALLAGHARI 01-6613170
NEPAL BANK LIMITED BHAKTAPUR 6613096
NEPAL BANK LIMITED THIMI 6630941
NEPAL INVESTMENT BANK LTD SEEPADOL 01-6615617
NEW SABAL ENTERPRISES DUWAKOT-12 9813489962 / 9860297123
NIC ASIA BANK LTD SURYABINAYAK CHOWK 01-6619182
NMB BANK LTD SURYABINAYAK 01-6617285
OM DEVELOPMENT BANK LTD GOLMADHI 01-6620588
PRIME COMMERCIAL BANK LTD GHATTHAGHAR 01-6635112 / 016635151
S. B. K. INTERNATIONAL PVT LTD MADHYAPUR THIMI 166,322,419,851,140,992
SANIMA BANK LTD SURYABINAYAK 01-6619384 / 83 / 6614515
SHAH STORE AND COMMUNICATION SALLAGHARI 01-6616771 / 9841585518
SHIKHAR REMIT PVT SIPADOL-1 01-6616016,9841247060
SHRESTHA ENTERPRISES THIMI-9 9868132752 / 9860952424
SIDDHARTHA BANK LTD BHAKTAPUR MUNICIPALTY-1 01-6620380 / 6620381
SIDDHARTHA BANK LTD MADHYAPUR THIMI-15, GATTHAGHAR 01-5639435 / 6630302
SIDDHARTHA BANK LTD MANAHARA 01-5639109
SIDDHARTHA SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD. MADHYAPUR-14 01-6633246,9851073127
SUNRISE BANK LTD SUKULDHOKA: 977-1-6619240: 6619241
SWABALAMBAN LAGHUBITTA BIKAS BANK LTD BHAKTAPUR-4|KAMALBINAYAK 01-6618433
SWABALAMBAN LAGHUBITTA BIKAS BANK LTD MADHYAPUR THIMI-16, THIMI 01-5639397
SWABALAMBAN LAGHUBITTA BIKAS BANK LTD NAGARKOT-8 01-6680197
THIMI MONEY TRANSFER SANKHAGHAR-14 01-6637495
UNITED FINANCE LIMITED SHANKHADHAR CHOWK, THIMI 01-6635731/6635732
VIBOR SOCIETY DEVELOPMENT BANK LTD KAUSALTAR (WAY TO BALKOT) 01-6636229 / 6637385
YETI DEVELOPMENT BANK LTD NEAR NAGARKOT BUS PARK, KAMAL BINAYEK 01-6614088