Agent Directory - CHITWAN

Agent Address Contact
AB BRO SIS TRADERS BHARATPUR-4, NARAYANGARH 056522446 / 9845049951
ACE DEVELOPMENT BANK BHARATPUR NAGARPALIKA WARD NO. 6 056-571001/2
ACE DEVELOPMENT BANK KHAIRAHANI – 4, PARSA BAZAR 056 - 583567, 583590
ADHIKARI TRADERS RAMPUR -1, SHARADANAGARINFRONT OF PETROL PUMP 9855066000
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD NARAYANGHAT 056-571454
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD PARSAKHAIRENI 056-583178
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD TANDI 056-560904
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD BHARATPUR 056-520112
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD GUNJANAGAR 056-591313
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD HAKIM CHOWK BHARATPUR 056-528709
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD MADI CHITAWAN 056-695108
Alpine Development Bank Ltd SAHIDCHOWK : NARAYNGHAT BAZAR 056-522568
Alpine Development Bank Ltd BHANADARA 056-550103/9845315107
ANUSHKA ENTERPRISES JUTPAANIOPP. OF SHIVAM MEDICAL CENTRE 056-561529
ARUN IMPEX TANDI, RATNANAGAR-1, SAURAHA CHOWK  056-562425/056-562427
ASMITA TRADERS RAPTI-1, LOTHAR 056405068/ 9855062400
BANK OF KATHMANDU BHARATPUR, LANKO 056-523255
BANK OF KATHMANDU LTD NARAYANGADH 056-523078
BASEL KIRANA STORES MEGHAULI-5, TELAULI 9845063737 / 9845634433
BATASH MONEY TRANSFER GUNJANAGAR-5, CHANAULI BAZAR 056-591328/9855081328/056-592328
BINSIPA INTERNATIONAL MONEY TRANSFER BHARATPUR-24, SHIVANAGAR BAZAR 9855046573 / 9845141573
BRAMHAPUR MONEY TRANSFER BRAMHAPUR -17 9845812005
BUSINESS UNIVERSAL DEVELOPMENT BANK LTD NARAYANGARH, SAHID CHOWK 056-572092/572093
CENTURY COMMERCIAL BANK LTD LIONS CHOWK, K.L. MALL, NARAYANGARH 056-572390 / 391
CHHIMEK BIKAS BANK LTD BHARATPUR-10,SHAHID CHOWK 056-528934
CHHIMEK BIKAS BANK LTD TANDI,RATNANAGAR 056-560984
CHITWAN MONEY TRANSFER RAPTI-07 056-550619 / 9841308081
CHITWAN MONEY TRANSFER BHARATPUR-4 056-571964,9845070137
CITIZEN BANK INTERNATIONAL NARAYANGHAT -LIONS CHOWK 056-571111/2
CIVIL BANK LTD PARWATIPUR BAZAAR-4, PARBATIPUR 056-591515
CIVIL BANK LTD SAURAHA CHOWK-2, TANDI, RATNANAGAR 056-560380
CIVIL BANK LTD KHURKHURE BAZAAR-3, BIRENDRANAGAR 056-583791
CIVIL BANK LTD LIONS CHOWK, MAIN ROAD-4, NARAYANGARD 056-570029 / 570039
CIVIL BANK LTD LIONSCHOWK, NARAYANGARH 056-570392 / 570393
D.J. ENTERPRISES PVT JUTPANI-4 9845248319 / 9845444216
DEV AADARSHA SUB REMITTANCE PVT LTD BHARATPUR-21, GITAPUR 056-400311 / 9841646714
DEVA BIKASH BANK LTD RATNANAGAR-02, TANDI 056-563066
DEVA BIKASH BANK LTD SHAHIDCHOWK, NARAYANGADH 056-533964
DEVA BIKASH BANK LTD 056-533875 / 533876
DEVA BIKASH BANK LTD CHANAULI BRANCH,GUNJANAGAR 056-592486
DEVA BIKASH BANK LTD GEETANAGAR 056-400048
DEVA BIKASH BANK LTD JUTPANI-1, KHOLESIMAL 056-413004/5
DEVA BIKASH BANK LTD LANKOO 056-531850/056-31860
DEVA BIKASH BANK LTD MANGALPUR CHOWK 056-591713 / 591723
EX-ARMY MONEY TRANSFER KATARCHOWK-7NEAR VALMAKI COLLAGE 056-530515,9847062709
FEWA BIKAS BANK LIMITED BHARATPUR 056-533501,2
FEWA BIKASH BANK LTD RATNANAGAR-7 TANDI 056-560409/056-560779
FEWA BIKASH BANK LTD BHARATPUR, LIONS CHOWK 056 570217
GANDAKI BIKAS BANK LIMITED,NEPAL TANDI 00977 056-562433 / 9857630767
GANDAKI BIKAS BANK LTD CHANAULI BAZAR 056-592240
GANDAKI BIKAS BANK LTD MUGLING 056-540256
GANDAKI BIKAS BANK LTD NARAYANGHAD 056-533702 / 533703
GARIMA BIKAS BANK LTD PARSA BAZAR 056-583285
GARIMA BIKAS BANK LTD SHIVANAGAR 056-592444 / 9856018038
GARIMA BIKAS BANK LTD BHARATPUR 056-520500
GARIMA BIKAS BANK LTD BHARATPUR 056-530553
GARIMA BIKAS BANK LTD BHARATPUR 056-533275
GARIMA BIKAS BANK LTD DARECHHOWK 056-540260
GARIMA BIKAS BANK LTD MAINROAD, NARAYANGARH 056-523071
GAUTAM ENTERPRISES SIMAL TANDI 9841657345 / 9741235353
GRAND BANK NEPAL LTD NARAYANGADH 056-52736
GURKHAS FINANCE LIMITED BHARATPUR HEIGHT 056-523899, 523850
HAMRO MONEY TRANSFER PVT. LTD. POKHARA BUSPARK, NARAYANGHAT 9845348183
INNOVATIVEDEVELOPMENT BANK LTD BELCHOWK, NARAYANGHAD 056-572460
JANA UTTHAN SAMUDAYAK BANK LTD MANGALPUR-CHITWAN 056-591846á
JANATA BANK NEPAL LTD PARSA, KHAIRENI 056-583261
JANATA BANK NEPAL LTD RAMPUR 056-591197
JANATA BANK NEPAL LTD BHARATPUR 056-521100/800
JANATA BANK NEPAL LTD DALDALE, NAWALPARASI 078-575554 / 9855059545
JANATA BANK NEPAL LTD GITANAGAR 056-400304/9845085123
JANATA BANK NEPAL LTD MADI 56-501001/501002
JANATA BANK NEPAL LTD NARAYANGADH 056-523590
JAYA KALIKA MONEY TRANSFER MANGALPUR-1 056592302 / 9860389370
JYOTI BIKASH BANK,NEPAL BHARATPUR 056-525726
KAILASH BIKAS BANK LIMITED BHANDARA 056-550605
KAILASH BIKAS BANK LIMITED NARAYANGADH:CHITWAN 056-570601/056-570602
KAMANA BIKAS BANK LTD NARAYANGHAD 056-570206,570207
KAMANA BIKAS BANK LTD KHURKHURE 056-583751
KAMANA BIKASH BANK LTD SARADHANAGAR-2 056-592208
KANCHANA ALTERATION NARAYANI-12 9845078556 / 9855053313
KASTHAMANDAP DEVELOPMENT BANK LTD NARAYANGADH 056-522885
KIRATESHWOR REMIT PVT LTD BHARATPUR, MALPOT CHOWK 9845047387
KRISHNAPUR MONEY TRANSFER KRISHNAPUR-7 056-532431 / 9855062277
KRITI MONEY TRANSFER BHARATPUR-9, HAKIM CHOWK 056-534167, 9845091074
KUMARI BANK LTD NARAYANGHAD 056-523091
KUMARI BANK LTD SAURAHA 056 -580491
LAXMI BANK LTD NARAYANGADH ,SAHID CHOWK 056-571726 / 571973
MACHHAPUCHCHHRE BANK LTD NARAYANGHAD SAHID CHOWK 056-533271 / 533272
MADI MONEY TRANSFER MADI, BARUWA BAZAR 056-620358/693442/9855062087
MAHALAXMI BIKASH BANK LIMITED SAHID CHOWK NARAYANGARH 056-24225/9855061044
MAHALAXMI BIKASH BANK LIMITED LIONS CHOWK|BHARATPUR NAGARPALIKA - 4 NARAYANGHAT 056-572168
MANAKAMANA SAVING AND CREDIT CO OPRATIVE LTD JAGATPUR– 1 056411017 / 9845420853
MANASLU BIKAS BANK LTD PARSA 056-582352
MANASLU BIKAS BANK LTD NARAYANGHAD 056-527861
MARGADARSHAN SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD MANGALPUR-4 056-591830/ 9855063881
MATA DAKSHINKALI MONEY TRANSFER PADAMPUR-2, POHKRELI TOLE 9845811900
MAX MONEY TRANSFER PVT. LTD BHARATPUR-12, BASANTA CHOWK 056-524947 / 9845247863/9851057863
MEGA BANK NEPAL LTD NARAYANGHAT 9804297281
MEGA BANK NEPAL LTD NARAYANGARH 056-532275 / 532454
MESAN MONEY TRANSFER BIRENDRANAGAR, KHURKHURE 056-582649 / 9817449066 / 9845172137
MIRMIRE MICROFINANCE DEV BANK LTD BHARATPUR 056-532596
MIRMIRE MICROFINANCE DEV BANK LTD GADAYAULI -7 PIPLE CHTWAN 056-405357
MUKTINATH BIKASH BANK LTD PARBATIPUR-05 9855081491
MUKTINATH BIKASH BANK LTD SAHID CHOWK NARAYANGHAD 056-523632/9856030051
MUKTINATH BIKASH BANK LTD KALIKA MUNCIPALITY-06, KHOLESIMAL 056-413094/95/ 9856060677
NATIONAL MICROFINANCE BITTIYA SANSTHA LTD SHIVNAGAR 056-620110
NAYAN MONEY TRANSFER RATNANAGAR-16, PITHUWA 056-695047 / 9855057738
NCC BANK LTD SAHID CHOWK, BHARATPUR 056-571836
NCC BANK LTD NARAYANGHAD,BHARATPUR-4 056-571194 / 9804980890
NCC BANK LTD NARAYANGHAD 056-525412 / 056-525413 / 9851230702
NCC BANK LTD NARAYANGHAT 056-571101 / 056-570502
NEPAL BANGLADESH BANK LTD PULCHOWK, NARYANGHAT COMPLEX, NARAYANGARH 056-570962 / 570963
NEPAL BANGLADESH BANK LTD. KHAIRAHANI 056-583097
NEPAL BANK LIMITED RATNANAGAR 530991
NEPAL BANK LIMITED NARAYANGADH 522205 / 520170
NEPAL COMMUNITY DEVELOPMENT BANK LTD RATNANAGAR-01 056-563441
NEPAL COMMUNITY DEVELOPMENT BANK LTD BUDDHACHOWK, BHARATPUR 056-527550
NEPAL INVESTMENT BANK LTD PATIHANI 056-411080
NEPAL INVESTMENT BANK LTD PULCHOWK NRG 056-532921 / 532922
NEPAL INVESTMENT BANK LTD KHAIRENI-4 056-583623 / 583624
NESDO NEPAL RATNANAGR-01:CHITWAN 056-563439:9846119262
NESDO NEPAL BHANDARA-01 056-550595:9845220475
NESDO NEPAL BHARATPUR-09:CHITWAN 056-530893:9846148791
NESDO NEPAL CHITWAN 9746708789
NESDO NEPAL DARECHOCK-04:CHITWAN 056-540115:9846438453.
NESDO NEPAL GUNJANAGAR-09:CHITWAN 056-592147:9845592902
NEW ANAMOL MONEY TRANSFER BHARATPUR-7, KRISHNAPUR 9855051459 / 9845333371
NEW KALIKA STATIONERY DIBYA NAGAR-1 056692305/9849971154
NIC ASIA BANK LTD BHARATPUR-4 LIONS CHOWK 056-570034 / 570035
NIC ASIA BANK LTD HAKIM CHOWK-10,CHITWAN 056-523020
NMB BANK LTD SHAHEED CHOWK, NARAYANGARH 056-571883
OM DEVELOPMENT BANK LTD BHARATPUR 056-527257
OM DEVELOPMENT BANK LTD LIONS CHOWK, BHARATPUR 056-532927
PARSA DHAP MONEY TRANSFER NARAYANI-3, PARSADHAP 056-404048,9845210230
PARSA ENTERPRISES KHAIRANI-8INFRONT OF HIMALAYAN BANK 056-582246/9845146816
PRABHAV CONSUMER COOPERATIVE LTD NARAYANI-8 056-691640 / 9855064094
PRABHAV CONSUMER COOPERATIVE LTD BHARATPUR-23, SHIVANAGER 056-691640 / 056-620010
PRAYAS SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD NARAYANI-7 056-592190 / 9845049037
PRERANA SAVING AND CREDIT CO OPERATIVE LTD PARBATIPUR-4 056-592521 / 9847064578
PRIME COMMERCIAL BANK LTD BHARATPUR-3, SAHID CHOWK 056-525730/24
PROFESSIONAL DIYALO BIKAS BANK LTD HAKIMCHOWK 056-527853
PURNIMA BIKASH BANK LTD MAINROAD-03 NARAYANGADH 9849620416
RADHIKA SUPPLIERS RATNANAGAR-10 056-560468 / 9855062958
Reliable Dev Bank Ltd KHOLESIMAL 056-413144 / 9841573873
RELIABLE DEV BANK LTD BELCHOWK 056-572007
RIDDHI SIDDHI REMIT BIKASH CHOWK-5 9855064284
ROSE REMIT MADI-5, BASANTAPUR 9845030244
ROYAL MONEY TRANSFER BHARATPUR, BIRENDRA ROAD 056-521707/ 528765/9855055191/9845050390/984520287
S AND S MONEY TRANSFER SAURAHA CHOWK, TANDHI 056562620, 9845024135
SAGARMATHA MONEY TRANSFER BHANDARA CHOWK-1 056-550559,9855056013
SAGUN ENTERPRISES MANGALPUR-4 9847088245
SAJILO SAVING AND CREDIT CO-OPREATIVE LTD NARAYANI-11 9855082008 / 9845145119
SAMPURNA SUBIDHA MONEY TRANSFER BHARATPUR-12 056-533149 / 9802933149
SAMRIDDHI MULTIPURPOSE CO-OPERATIVE LTD BHARATPUR SUB MUNICIPALITY-11 056-525582 / 9845063151
SANA KISAN KRISI SAHKARI SANSTHA LTD. PIPLE-9 056-405048,9845066602
SANIMA BANK LTD BHANDARA MAIN ROAD 056- 550656
SANIMA BANK LTD PULCHOWK NARAYANGADH 056-571959 / 571761
SATHI TRADE CENTER GITANAGAR-5, AMARBASTI 9847144037/9804468737
SEWA BIKAS BANK LIMITED SHAHIDCHOWK NARAYANGARH 056-525660
SHANGRILA DEVELOPMENT BANK LTD NARAYANGHAD, LIONS CHOWK 056- 521697, 521671
SHANGRILA DEVELOPMENT BANK LTD RATNA NAGAR, SAURAHA CHOWK, TANDI 056-563284/85
SHIKHAR MONEY TRANSFER PAKADI BAZAR, PATIHANI-5 056401043/9855065943/9803825311
SHREE ANNAPURNA MULTIPURPOSE CO-OPERATIVE LTD MILAN CHOWK-12 056-416106 / 9845274583
SHREE ARTH GANESH SAVINGANDCREDIT CO-OPERATIVE LTD FUL BARI 056 591040 / 9845026435 / 9808145692 / 9845067951
SHREE OM ENTERPRISES KHAIRHANI-5 9845340978 / 9865179884/056582371
SHUSILA SUB REMITANCE BHARATPUR-11 056-523689, 9845810593
SHUVALAXMI MONEY TRANSFER BHARATPUR -6, NAWADURGA CHOWK 056-531656 /9845-369395
SIDDHARTHA BANK LTD PO BOX-38, SAHIDCHOWK, BHARATPUR-4  056-571127 / 056-571128
SIDDHARTHA BANK LTD RATNANAGAR MUNICIPALITY-8, TANDI 056-563143
SIDDHARTHA DEVELOPMENT BANK LTD RATNANAGAR-2,TANDI 056-562780
SIDDHARTHA DEVELOPMENT BANK LTD NARAYANGHAD , SAHIDCOWK 056-571441
SULAV MONEY TRANSFER BHARATPUR-12, MALPOT CHOWK 056-530470/9845212174
SUMI SUPPLIERS MADI KALYANPUR-5, KRITANPUR BAZAR 056-620180/9855061965
SUNRISE BANK LTD NEAR SAHEED CHOWK: NARAYANGHAT: BHARATPUR SUB-METR 056-571452: 056-571054: 056-571953
SUNSET MEADOW RATNANAGAR-5 56561493, 9811107353
SUNU ENTERPRISES SAHID CHOWK, BHARATPUR 056-571079/571634/572255
SUPRIM AND SUPRIYA MONEY TRANSFER SAKTIKHOR-9 9845882040 / 9855063270
SWABALAMBAN LAGHUBITTA BIKAS BANK LTD KHARAIHANI-4, PARSA,CHITWAN 056-583750
TINAU DEV BANK LTD MAINROAD NARAYANGHAD 056-533189,533190
TINAU DEVELOPMENT BANK KHAIRAHANI-1, JYAMIRE 056-583204
TINAU DEVELOPMENT BANK LTD MANGALPUR-1 056-591822
Tourism Development Bank Ltd KAMALNAGAR CHOCK: NARAYANGARH-6 056-572311
TRIVENI BIKAS BANK LTD GARDI-8, BARUWA BAZAR 9855060561
TRIVENI BIKAS BANK LTD KALYANPUR-5, KRITANPUR BAZAR 075-522110
TRIVENI BIKASH BANK NARAYANGARH 056-571765
UNITED FINANCE LIMITED PULCHOWK, NARAYANGARH 056-571714 / 571520
UTCRISTHA SAVING AND CREDIT CO-OPREATIVE LTD BHARATPUR-19 9845044059 , 9860419151
VIBOR SOCIETY DEVELOPMENT BANK LTD TADI NEAR KIST BANK 056-563147
VIBOR SOCIETY DEVELOPMENT BANK LTD HAKIMCHOWK 056-521196
VIBOR SOCIETY DEVELOPMENT BANK LTD NARAYANGHAD 056-533500
YETI DEVELOPMENT BANK LTD KHURKHURE BIRENDRANAGAR 056-583782 / 583783
YETI DEVELOPMENT BANK LTD NARAYANGARH 056-531485 / 056-531486