Agent Directory - DHANUSA

Agent Address Contact
AAKASH ENTERPRISES CHERASHWORNATH-6 9801600334 / 041540008
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD JANAKPUR 041-522943
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD DHALKEBAR 041-560101
ALL MONEY TRANSFER JANAKPUR 041-521015/9844136435
ANNU TRADERS RAMANAND CHOWK(NEAR HOTEL SITA PALACE), JANAKPUR 041-528534
ANUKUL SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD YAGBHUMI-8, DHARAMPANI 9807861177 / 9844429003
ANUSHA AND AAYUSH MONEY TRANSFER PARBAHA-6 9846266236 / 9854090636
ARANIKO DEV BANK LTD MAHENDRANAGAR VDC 041-540122
ARANIKO DEV BANK LTD MILLS AREA JANAKPURDHAM 041-522433
BANK OF KATHMANDU LTD STATION ROAD 041-527372
BEST MONEY TRANSFER BHANU CHOWK, JANKAPUR 9824865222/9868821786
BIBHASH MONEY TRANSFER SABAILA-2 041-401085 / 9816811315
CENTURY COMMERCIAL BANK LTD BHANU CHOWK-1, JANAKPUR 041-525068 / 69
CHAUDHARY OIL CENTER YADUKAHA, NYAJH TOLE, BHATHI CHOWK 041-410001 / 9854020330 / 9807615985
CHHIMEK BIKAS BANK LTD JANAKPUR 041-525908
CITIZEN BANK INTERNATIONAL JANAKPUR 041- 528581/82
CIVIL BANK LTD JANAKPUR-01 041-530320 / 321 / 322
DEV MONEY TRANSFER KAPILESWAR ROAD(NEAR BUS STAND) 0410523707 / 9854022306 / 9801621500
DURGA ENTER LINK LTD HARIHARPUR 041540239 / 9819819817
ESEWA MONEY TRANSFER BASBITTI-6, JANAKPUR-22 041-527197/9854022600 / 9801651107
GITA MONEY TRANSFER KADAM CHOWK-4, JANAKPUR 041-527553 / 9854029027
GURUDEV MONEY TRANSFER YADUKOHA-3(SOUTH FROM HANUMAN MANDIR) 041-410073 / 9814816381
HANUMAN TRADERS MACHI JHITKAIYA-6(NEAR HANUMAN MANDIR) 9819647765 / 9814813262
HIMAL ENTERPRISES SHIV CHOWK(OPP OF NEPAL SBI) 041-526408 / 526409 / 9854020852
HIMALAYAN MONEY TRANSFER BHANU CHOWK(INFRONT OF SUPER MARKET) 041-528033 / 9844025527
JANA SHAKTI BACHAT TATHA RIN SAHAKARI SANSTHA LTD. SUGANIKASH-2 9814800312 / 984431262
JANAK NANDANI SUB MONEY TRANSFER ZERO MILE, JANAKPUR 041-526007 / 9851088431 / 9804860145
JANAK NANDINI TRADERS JANAKPUR-16 041-527751 / 9854020021
JANAKI FINANCE COMPANY LTD BHANU CHOWK, JANAKPUR 041-521586 / 523339
JANAKPUR DHANUSHA JANAKPUR 041-522943
JANAKPUR MONEY EXPRESS JANAKPUR -13, PIDARI CHOWK 041-527649 / 9812063178 / 9812068126
JAY HANUMAN MONEY TRANSFER BHANU CHOWK, JANAKPUR 041-528382 / 9844174991
JYOTI TRADERS SAKHUWA MAHENDRANAGAR 041-540088 / 9801140088
KARAN MONEY TRANSFER GODAR-6 044-691869 / 9844099235
KHUSI MONEY TRANSFER PVT LTD JANAKPUR-2(NEAR HANUMAN MANDIR) 041528984 / 9844426372
KUBER KRISHI SAHAKARI SANSTHA LTD JANAKPUR-7 041-523837 / 9854023837
KUMAR MONEY TRANSFER JANAKPUR(NEAR BHRAMPURA CHOWK) 041-530413 / 9844270555
KUMARI BANK LTD MAHENDRANAGAR BRANCH 9855026797
LAXMI BANK LTD BHANU CHOWK 041-527496
LAXMI GANESH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD BIRENDRA BAZAR 041693788 / 9813641704
LAXMI MONEY TRANSFER JANAKPUR-8 9812014316 / 9801619595
LAXMINIYA MONEY TRANSFER TARAPATTI, SIRSHIYA 9844314984 / 9807834717
LUKLA BHUKTANI CENTER PVT LTD CHAUDHARY SUPER MARKET, BHANU CHOWK 041-522242
M N TRADERS JANAKPUR(EVEREST BANK BUILDING) 041-525632 / 527115/9817697250
MA JANAKI MONEY TRANSFER MURLI CHOWK, JANAKPUR 041-520419 / 9844022132
MAA RAJDEVI TRADERS SAPHI-7(INFRONT OF B.P. CAMPUS) 9844105205 / 9814876368
MACHHAPUCHCHHRE BANK LTD SAKHUWA, NEAR NTC OFFICE 041-525467 / 468
MACHHAPUCHHRE BANK LTD SAKHUWA 041-540094 / 041-540095
MAHABIR MONEY TRANSFER BAGHCHAURA 9744072209 / 9819891971
MAHESH MONEY TRANSFER BALAHAKATHAL-3 9800800102 / 9864053304
MANISHA REMITTANCE JANAKPUR-10 041-525715 / 9807620580
MANOKAMANA TRADERS JANAKPUR-4(NEAR NAMASKAR HOTEL) 041528788 / 9844098991 / 9802798991
MEGA BANK NEPAL LTD JANAKPUR 9816854195
MILIJULI MONEY TRANSFER AURHI-4, HARUSAHA 041-691698 / 9854026656
MITERI BACHAT TATHA RIN SAHAKARI SANSTHA LTD THILLA YADUWA-5, BHATHIYAN BAZAR 041-69133 7 /9816822911/ 9801607156 / 9844105254 /
MITHILA ENTERPRISES NAKGAJHIJ-2 9815811540 / 9807392502
MITHILANCHAL MONEY TRANSFER LAXMI BHAWAN, MURLI CHOWK 041-690174 / 984401752 / 9801624555
MITHLESWORNATH MAHILA BAHUDESHIYASAHAKARI SANSTHA LTD MITHELSWOR 9844297328 / 9814882672
NATIONAL MICROFINANCE BITTIYA SANSTHA LTD BINDHI 041-530488
NATIONAL MICROFINANCE BITTIYA SANSTHA LTD DHARAPANI 041-693728
NCC BANK LTD BHANUCHOWK, JANAKPUR 041-527936 / 041-527937 / 9845039851
NEPAL BANGLADESH BANK LTD BHANU CHOWK, JANAKPURDHAM 0977-41-521548
NEPAL BANK LIMITED JANAKPUR 41520474
NEPAL BANK LIMITED JA.CHU.KA. COMP 041-520010
NEPAL INVESTMENT BANK LTD MILLS AREA CHOWK 041-527331
NEW AASTHA TRADERS SITA CHOWK(NEAR ASHA CINEMA HALL), JANAKPUR 041-527104
NEW DHANUSH MONEY TRANSFER DHANUSHADHAM 041-693259 / 9844101759 / 9801601122
NEW HARE KRISHNA MONEY TRANSFER KAPLESHWOR-16 9844135436 / 9804811977
NEW KUMAR REMITTANCE JANAKPUR-7 041-520868 / 9844130135
NIC ASIA BANK LTD RAMMANDIR CHOWK JANAKPUR 041-525856
NITIRAJ KRISI SAHKARI SANSTHA LTD PAUDESWAR-1 041-528872 / 9844240318 / 9801540318
NMB BANK LTD BHANU CHOWK, INFRONT OF NAGARPALIKA BUILDING 041-530317 / 30318
OM INTERNATIONAL COMPANY YADUKUHA-3 041410042 / 9851086529
OM MONEY TRANSFER JANAKPUR-1(INFRONT OF NEPAL BANK),RAILWAY STATION 041-530022 / 9844270065
PHULMANTI MAI MONEY TRANSFER MUJELIYA 041-527755 / 9854028444
PUMMY MONEY TRANSFER JANAKPUR(OPP. TO RAMA HOTEL) 041527521 / 9844055795
PURBEY MONEY TRANSFER SABAILA-2 041-401083 / 9801620558
R S MONEY TRANSFER JANAKPUR DHAM-4, CAMPUS CHOWK 041-521906 / 9807892648 / 9807892647
RAGHU SHREE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD RAGUNATHPUR-5(NEAR LAXMI TEMPLE) 041-692226 / 9818779495 / 9807612346
RAJ MONEY TRANSFER FULGAMA-4 041-620475 / 9854020475
RAJ MONEY TRANSFER KURTHA-5 041-692111 / 9854027132
RAJDEVI MONEY TRANSFER JANAKPUR DHAM 041-690235 / 9844052715
RAM AND SONS SAKHUWA-1 041-540090 / 9807890503
RAVI MONEY TRANSFER JANAKPUR-1 041-530521 / 9844055794
ROSE SUB MONEY TRANSFER LAGMA(NEAR AGRICULTURAL DEV. BANK), NAGARAIN 041- 400034 / 9844243372
SAHAYOGI BIKAS BANK LIMITED MAHENDRANAGAR-SAKHUWA 041-540473
SAHAYOGI BIKASH BANK LTD BIDHYAPATI CHOWK 041-525971 / 527124 041-525972
SAHAYOGI SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD RAMANAND CHOWK, JANAKPURDHAM 041-528059 / 9851152094
SAJHA MONEY TRANSFER MACHI JHITKAIYA-5 9844425716 / 9815815438
SAJHA NEPAL REMITTANCE JANAKPUR-4 041-522313 / 9824874007
SANIMA BANK LTD JANAKPUR 2 041-530472 / 73
SANJIVANEE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD JANAKPUR-4, KAMALALAYA COMPLEX 041-528966 / 9844027012
SANYUKTA MONEY TRANSFER YADUKOHA-2 041691054 / 9844028290
SARASWATI PUSTAK BHANDAR JANAKPUR-1, SHIVA PATH ROAD 041-528062 / 9844073412
SHAH TRADERS TARAPATI(NEAR NTC TOWER) 041-691581 / 9804826036
SHAMBHU GENERAL STORE RAMDAIYA, BHAWADI 9815895670 / 9844037558
SHAMBHU MONEY TRANSFER BAINGADAWAR-2 9807637550 / 9865021031
SHARAMJIBI SAVING CO.OPRATIVE JANAKPUR 9844025649 / 9801612011
SHREE DURGAMAI SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD GODAR-3(NEAR GODAR HEALTH POST) 041-692606 / 9844132121
SHREE SAMAJ JIWAN SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD SABAILA-9 (NEAR DURGA TEMPLE) 041-401068 / 9814893666
SHUBHA LAXMI AGRICULTURE CO-OPERATIVE LTD. DHANUSHADHAM-8 9804825786 / 9844127886
SHUBHA SHREE SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD SHUBHAKAMANA INVESTMENT PVT.LTD RAGHUNATHPUR 041523324 / 041620314 / 041691576
SIDDHARTHA BANK LTD SAKHUWA, MAHENDRANAGAR, KSHIRESHWORNATH MUNICIPALITY DHANUSHA 041- 540428 / 540487
SIDDHARTHA BANK LTD JANAKPUR-1, MILLS AREA, NEPAL 041-528081 / 528082
SIDDHARTHA DEVELOPMENT BANK LTD BHANUCHOWK-2 041-530379
SONU ENTERPRISES MAHENDRANAGAR, SAKHUWA 041-540477
SUPRIYA MONEY TRANSFER RAGHUNATHPUR-4 9724156711 / 9844099990
SURBHI MONEY TRANSFER JANAKPUR-2 041-530135 / 9844461200 / 9803048382
SUSHILA AND SHAUCHAL MONEY TRANSFER JANAKPUR-2 9815823894 / 9824870576
SWABALAMBAN LAGHUBITTA BIKAS BANK LTD YAGYABHUMI-8 9807774385
SWABALAMBAN LAGHUBITTA BIKAS BANK LTD DHALKEBAR-3 041-560044
SWABALAMBAN LAGHUBITTA BIKAS BANK LTD JANAKPUR-2|DHANUSHA 041-526353
TERAI SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD PIRARI CHOWK, JANAKPUR-14 041-530065
THE SAHARA LOAN SAVING CREDIT AND CO-OPERATIVE SOCIETY LTD JANAKPUR 041-523705
TULASI MONEY TRANSFER SIVAPATH(NEAR SARBODAYA MEDICAL), PULCHOWK 041-526927
UNIQUE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD JANAKPUR-2(PRABHU BANK BUILDING) 041-528097 / 9844022047
VIBOR SOCIETY DEVELOPMENT BANK LTD BHANU CHOWK 041-530003
WORLDWIDE MONEY TRANSFER SAKHUWA MAHENDRANAGAR-1 041-540171 / 9815850195/9819683460
YETI DEVELOPMENT BANK LTD DHANUSHA 041-560186