Agent Directory - SINDHULI

Agent Address Contact
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD SINDHULI 047-520170
ARAMBHA MICROFINANCE BITTIYA SANSTHA LTD DUDHAUL 047-691969
ARAMBHA MICROFINANCE BITTIYA SANSTHA LTD KAMALAMAI 047-521142
ARAMBHA MICROFINANCE BITTIYA SANSTHA LTD KHURKOT, BHIMESHWOR 047-692002
ARANIKO DEV BANK LTD BANK ROAD, KAMALAMAI 047-521062/520534
ARANIKO DEVELOPMENT BANK LTD DUDHAULI, NEAR DUDHAULI POLICE STATION 047-412085 / 047620085/9841479686
BHALUMARA MONEY TRANSFER KALPABRIKSHYA-7, BHALUMARA 047-691605 / 9861817805
BHIMAN MONEY TRANSFER BHIMAN-11(NEAR ILAKA BAN KARYALAYA), SINDHULI 047410014 / 9844169615
CHHIMEK BIKASH BANK SINDULI BAZZAR 047-520752/9841358578
CIVIL BANK LTD GAIRI BAZAR-6, KAMALAMAI 047-521081
KALINCHOWK DEVELOPMENT BANK LTD BHIMESHWOR VDC-2 KHURKOT, NEAR BHIMESHWOR HIGH SCHOOL 047-691861
KAPILAKOT SANA KISHAN KRISHI SAHAKARI SANSTHA LTD KAPILAKOT-6 047-691234 / 9807643272
LAMPANTAR SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD CHAKMAKE BAZAR 047-691825 / 47691843
MATRIBHUMI BIKASH BANK LTD DHUNGREBAS BAZAR, ON KAMALAMAI MULTIPLE CAMPUS 47520625
MATRIBHUMI BIKASH BANK LTD SINDHULIMADHI 047-47520625
MATRIBHUMI BIKESH BANK LTD BHIMAN BAZAR, NEAR BHIMAN BUS STATION 047-410068/67
NAMASTE MONET TRANSFER BHUWANASHORI-2 98458556750
NCC BANK LTD KAMALAMANI-6 047-520260 / 047-520261 / 9841290878
NESDO NEPAL BAGAUDA:MADHI 9847098302
PRIME COMMERCIAL BANK LTD BANK ROAD 047-520632 / 520733
PRIME COMMERCIAL BANK LTD BANKROAD 047-520627
RAJ SUPPLERS KAMALAMAI-6 047-520419 / 9854040925 / 9854040388
ROSHANI SUPPLIERS DUDHAULI-8 9744009424 / 98429 98233 / 9851147743 /9807767025
SAHAYOGI VIKASH BANK LTD SINDHULI 9849899612/9808418456
SIDDHARTHA BANK LTD KAMALAMAI-6, MADHI BAZAR-1 047-520747 / 520748
SIVA SHAKTI MONEY TRANSFER KAPILAKOT-9, CHAP BAZAR 047-520567 / 9844042714
SWABALAMBAN LAGHUBITTA BIKAS BANK LTD KAMALAMAI -6 047-690470
SWABALAMBHI SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD BHALUWAHI(NEAR KAMALA ADARSHA CAMPUS) 047-691163
TOURISM DEVELOPMENT BANK LTD BHIMESHWOR VDC-2, KHURKOT 9851054467
TOURISM DEVELOPMENT BANK LTD KAMALAMAI-11, BHIMAN 9844216466
TOURISM DEVELOPMENT BANK LTD KAMALAMAI-6 9844081916
TOURISM DEVELOPMENT BANK LTD KAMALAMAI-9, DHUNGREBASH 9844042275