Agent Directory - UDAYAPUR

Agent Address Contact
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD BELTAR UDAYAPUR 035-440329
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD GAIGHAT 035-420096
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD KATARI 035-450466
ARANIKO DEVELOPMENT BANK LTD BHAGAWOTI CHOWK KATARI 035-450362
ASHOK GENERAL STORES LEKHANI-2, GHURMI, TINKUNE CHOWK 9852836499 / 97473014799
ASMITA MONEY TRANSFER KATARI-4, GURANSE 9852836060 / 9842880560
BHATTARAI SUPPLIERS AND TRADERS GAIGHAT-2 035-420353 / 9842882362
CHHIMEK BIKAS BANK LTD GAIGHAT 035-421353
CITIZEN BANK INTERNATIONAL GAIGHAT 035-421330
CIVIL BANK LTD BANK ROAD-2, TRIYUGA, GAIGHAT 035-421384
DIKSHANT ENTERPRISES GAIGHAT-2 9852835765 / 9813729077
GHURMI MONEY TRANSFER GHURMI-14 9842923826 / 9807775203
KALIKA SUPPLIERS AND TRADERS GAIGHAT(NEAR TRAFFIC CHOWK) 35421191
KATWAL TRADERS HADIYA(NEAR TRIYUGA RIVER) 9852844022 / 9852844099
LAXMI BANK LTD GAIGHAT 2 035-420392
NATIONAL MICROFINANCE BITTIYA SANSTHA LTD DEURI 035-421690
NAWA UDAY SAVING AND COOPERATIVE LTD BELTAR BAZAR, BASAHA SUNDARPUR VDC 035-440341 / 9852820757
NCC BANK LTD UDAYAPUR 035-420796 / 035-421424 / 9849942086
NEPAL BANK LIMITED GAIGHAT 420378
NEPAL INVESTMENT BANK LTD TRIYUGA-2 035-420952 / 420953
NEW R K TRADERS KATARI 035-450427 / 9842806827
NIC ASIA BANK LTD TRIYUGA-2 GAIGHAT 035-420934 / 420935
NISHAN SUPPLIERS AND TRADERS BARKHE DANDA, BELTAR-11 035-412033/ 9842838466 / 9807768833
NISHAN SUPPLIERS AND TRADERS MADAN CHOWK, BELTAR-1 035-440127 / 9852844045 / 9862814733
NMB BANK LTD KATARI BAZAR 035-450444
OM PANCHABUDDHA ENTERPRISES TRIYUGA-7, MOTIGADA 035-420822 / 9852831566
PAUWA LAGHU UDHMI SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD NEPALTAR, PANCHABATI-4 037-690498 / 9842944939
RANI SUPPLIERS BELTAR-8 035-412025 / 9863872006
RAUNIYAR ELECTRONICS UDAYAPUR-9, MURKUCHI 035-410070 / 9807739001
SIDDHARTHA BANK LTD WARD NO.1, BELTAR BASAHA MUNICIPALITY, BELTAR 035-440230 / 440231
SUDIP SHRESTHA SAROJ SHRESTHA TRADERS KATARI-04, MAIN BAZAR, BHAGWATI TOLE 9852836127 / 035-450063
SUMA MONEY TRANSFER TAPESHOWRI-1 038690369 / 9852844007
SUMA MONEY TRANSFER TOKSHILA, BASAHA, RAMPUR 031-691619
SUMA MONEY TRANSFER TOKSHILA-6, LAL BAZZAR 031-691619 / 9743044004 / 9852844007
SUNRISE BANK LTD UDAYAPUR CEMENT FACTORY PREMISES: JALJHALE: TRIYUGA MUNICIPALITY-11 9753003729 (CDMA)
SUNRISE BANK LTD UDAYAPUR TRIYUGA MUNICIPALITY WARD NO:4 KHA 035-420778/79/80
SWABALAMBAN LAGHUBITTA BIKAS BANK LTD KATARI 035-450505
SWABALAMBAN LAGHUBITTA BIKAS BANK LTD TRIYUGA -2 035-420584
TAPESWARI SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD TAPESWARI-4, PURANDAHA 035-620224 / 9815768696 / 9842886932